fbpx

Regulamin

 1. Przed skorzystaniem z usług Ars Athletica – Centrum Treningu i Fizjoterapii (Centrum) Klient zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych osobowych oraz uzupełnienia z trenerem personalnym, bądź fizjoterapeutą kwestionariusza medycznego.
 2. Przed przystąpieniem do treningu/fizjoterapii Klient jest zobowiązany do poinformowania pracownika o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, celem dopasowania rodzaju ćwiczeń bądź terapii do stanu zdrowia.
 3. Centrum oferuje możliwość wykupienia treningów jednorazowych, pakietów treningowych, rozpisywania planów żywieniowych oraz treningowych, świadczenia usług w zakresie fizjoterapii i masażu, a także udostępniania sauny. Do wszystkich usług ma zastosowanie cennik przedstawionym przez pracowników klubu.
 4. Opłaty za usługi powinny być dokonane najpóźniej po pierwszym spotkaniu.
 5. Klient powinien stawić się punktualnie na umówione zajęcia. Zaleca się aby zjawił się 10 min wcześniej w celu przygotowania się do treningu.
 6. Odwołanie treningu personalnego lub udziału w zajęciach grupowych powinno nastąpić z minimum 24-godzinnym wyprzedzeniem – w innym wypadku instruktor traktuje trening jako odbyty.
 7. W przypadku niestawienia się trenera na umówionym treningu, trener zobowiązany jest do przeprowadzenia dodatkowego bezpłatnego treningu w ramach rekompensaty.
 8. Jeden pakiet treningów lub karnet na zajęcia grupowe, może być realizowany tylko przez jedną osobę.
 9. Pakiet treningów personalnych jest ważny 2 miesiące.
 10. Pakiet treningów w grupie 3/4/5-osobowej jest ważny 1 miesiąc.
 11. Zwrot za niewykorzystany „pakiet treningowy” lub karnet na zajęcia grupowe nie jest możliwy. W uzasadnionych wypadkach, po konsultacji z właścicielem klubu, istnieje możliwość, przekazania pakietu treningów personalnych lub karnetu innej osobie.
 12. Centrum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne, przyniesione przez Klientów do Centrum.
 13. Na treningach obowiązuje zmienne obuwie sportowe i strój do ćwiczeń. Ćwiczący powinien posiadać wodę oraz ręcznik. Obowiązuje również wysoka kultura osobista.
 14. W przypadku urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy zgłosić się z informacją do pracownika.
 15. W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych, osoba korzystająca z usług Centrum powinnna niezwłocznie poinformować pracownika przed rozpoczęciem treningu/fizjoterapii.
 16. Osoba korzystająca z usług Centrum korzysta z Centrum na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać wobec Centrum żadnych roszczeń z tytułu uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem z usług Centrum, chyba że zostały spowodowane przez Centrum lub członków jego personelu w sposób zawiniony. Osoba korzystająca z usług naszego Klubu zobowiązana jest do wykonywania ćwiczeń zgodnie z instrukcją obsługi przyrządu lub zaleceniami pracownika.
 17. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Centrum zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klientów innym osobom i/lub podmiotom oraz informuje o możliwości wglądu, korygowania i usuwania własnych danych. Administrator Państwa danych jest Medica Ars Athletica s.c. z siedzibą w Częstochowie na ul.Żyrardowskiej 43 oraz Fizjoterapia Magdalena Pardela z siedzibą w Częstochowie na ul.Żyrardowskiej 43 , zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną  (art. 26 Ustawy o ochronie danych osobowych).
 18. Centrum zastrzega sobie prawo do zamykania Centrum w celu przeprowadzenia prac remontowych lub porządkowych.
 19. Centrum zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć i nagrywania filmów z odbywających się treningów oraz wydarzeń w celach dokumentacyjnych, publikowania na firmowym Facebooku, Instagramie oraz na stronie www.arskrakow.pl.
 20. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 VII 2018r.

Skontaktuj się z nami

Centrum treningu i fizjoterapii

Ul. Księcia Józefa 54a

30-206 Kraków

+48 531 055 966

kontakt@arskrakow.pl